เพราะอะไร กอด
จึงอ่อนโยนและปลอดภัย
ต่อผิวลูกน้อยของคุณที่สุด


Why KOD is gentle and safe to your baby’s skin?

PH balanced

เพราะความสมดุลของกรดด่างบนผิวหนังไม่ได้มีค่า
Ph = 7 พอดี แต่มีค่าเปลี่ยนแปลง อยู่ในช่วงระหว่าง 6 + -
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับสภาพผิวเด็ก จึงควร
มีค่า Ph อยู่ในระหว่าง 5.5 – 6.5 เพื่อความสมดุลของผิวหนัง

Formaldehyde Free

1 ใน 5 สารกันเสีย ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ผิวหนังมากที่สุด
มีฤทธิ์ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์คงตัวไม่เสียง่าย ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวส่วนใหญ่นิยมใช้ เนื่องจากมีราคาถูก นอกจากนี้ยังมี
รายงานวิจัยต่างๆ ระบุว่าหากรับประทานเข้าไปจะเพิ่มอัตรา
เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

Hypoallergenic

มีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติเพื่อความอ่อนโยนต่อผิวหนัง
ที่บอบบางของเด็ก ผลิตภัณฑ์ กอด จึงไม่ใส่น้ำหอม
(Fragrance) และน้ำมันหอมระเหย (Essential oil)
ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และระคายเคือง

SLS & SLES Free

เป็นสาร Sulfate ชนิดหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดส่วนใหญ่มักใส่ลงไป เนื่องจากมีราคาถูก มีฤทธิ์เป็น
ด่างมาก สามารถชำระล้างกรดไขมันบนผิวหนังได้ แต่มัก
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังที่บอบบาง แพ้ง่าย
ผลิตภัณฑ์ กอด จึงไม่ใส่สารสองชนิดนี้ลงไป เพราะผิวหนัง
ของเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

Fragrance free

ปราศจากน้ำหอม ไม่ปรุงแต่งกลิ่น ไม่ใส่สีสังเคราะห์
เนื่องจากน้ำหอมเป็นสารที่มักก่อให้เกิดภูมิแพ้ผิวหนังมากที่สุด
เป็นอันดับต้นๆ

Paraben Free

เป็นสารกันเสียชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกจัดอยู่ 1 ใน 10 ของสาร
กันเสียที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้สูงที่สุด มีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ประเภทครีมต่างๆ ตาม
รายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า สารตัวนี้มีส่วนเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อ
การเป็นมะเร็งของผู้หญิง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ผลิตภัณฑ์
กอด จึงไม่ใส่สารชนิดนี้ลงไป เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของคุณแม่และลูกน้อย

No Formaldehyde Releaser

1 ใน 5 สารกันเสีย ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ผิวหนังมากที่สุด มี
ฤทธิ์ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์คงตัวไม่เสียง่าย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ส่วนใหญ่นิยมใช้ เนื่องจากมีราคาถูก นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
วิจัยต่างๆ ระบุว่า หากรับประทานเข้าไปจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคมะเร็ง

Sulfate Free

หรือ สารลดแรงตึงผิว มีฤทธิ์ชำระล้างคราบสิ่งสกปรก
ต่างๆบนผิวหนัง รวมทั้งทำให้เกิดฟองในปริมาณมาก นิยมใช้
ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น แชมพู สบู่ ผงซักฟอก เมื่อ
ถูกละลายลงไปในแหล่งน้ำ จะทำให้วัชพืชโตเร็ว ซึ่งก่อให้เกิด
มลภาวะทางน้ำ ผลิตภัณฑ์ กอด จึงไม่ใส่สาร Sulfate
ลงไป เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม