* เลขที่ใบสั่งซื้อจะถูกส่งให้คุณหลังจากที่คุณได้ดำเนินการในขั้นตอนชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หากคุณดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับเลขที่ใบสั่งซื้อ กรุณาติดต่อผู้ดูแล