สมุนไพร

ไทยนี้

มีค่ามาก

พระเจ้าอยู่หัว

ทรงฝาก

ให้รักษา

แต่ปู่ย่า

ตายาย

ใช้กันมา

ควรลูกหลาน

รู้รักษา

ใช้สืบไป

เป็นเอกลักษณ์

ของชาติ

ควรศึกษา

วิจัยยา

ประยุกต์

ให้เหมาะสมัย

รู้ประโยชน์

รู้คุณโทษ

สมุนไพร

เพื่อคนไทย

รอด

ตลอดกาล

 

พระราชนิพนธ์

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ZENZE BEST SELLER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit, elit in pellentesque condimentum, sapien lorem scelerisque est, at consequat augue nibh et urna. Sed felis purus, vestibulum a dapibus in, volutpat a est.

ADD TO BAG VIEW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit, elit in pellentesque condimentum, sapien lorem scelerisque est, at consequat augue nibh et urna. Sed felis purus, vestibulum a dapibus in, volutpat a est.

ADD TO BAG VIEW

ZENZE BEST SELLER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit, elit in pellentesque condimentum, sapien lorem scelerisque est, at consequat augue nibh et urna. Sed felis purus, vestibulum a dapibus in, volutpat a est.

ADD TO BAG VIEW